ვებ-პროგრამირების კურსი

ხანგრძლივობა 7 თვე

70 შეხვედრა, ლექციის ხანგრძლივობა 3 საათი

1500 ₾
დეტალურად

front-end კურსი

ხანგრძლივობა 4 თვე

40 შეხვედრა, ლექციის ხანგრძლივობა 3 საათი

1500 ₾
დეტალურად

Back-end კურსი

ხანგრძლივობა 3 თვე

30 შეხვედრა, ლექციის ხანგრძლივობა 3 საათი

1500 ₾
დეტალურად