ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის გამო ყველა კურსი ჩატარდება ონლაინ, კურსების ღირებულება შეადგენს თვეში 120 ლარს!

ვებ-პროგრამირების კურსი

ხანგრძლივობა 7 თვე

70 შეხვედრა, ლექციის ხანგრძლივობა 2 საათი

840 ₾
დეტალურად

front-end კურსი

ხანგრძლივობა 4 თვე

40 შეხვედრა, ლექციის ხანგრძლივობა 2 საათი

480 ₾
დეტალურად

Back-end კურსი

ხანგრძლივობა 3 თვე

30 შეხვედრა, ლექციის ხანგრძლივობა 2 საათი

360 ₾
დეტალურად