ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის გამო ყველა კურსი ჩატარდება ონლაინ, კურსების ღირებულება შეადგენს თვეში 100 ლარს!

ვებ-პროგრამირების კურსი

ხანგრძლივობა 7 თვე

70 შეხვედრა, ლექციის ხანგრძლივობა 2 საათი

700 ₾
დეტალურად

front-end კურსი

ხანგრძლივობა 4 თვე

40 შეხვედრა, ლექციის ხანგრძლივობა 2 საათი

400 ₾
დეტალურად

Back-end კურსი

ხანგრძლივობა 3 თვე

30 შეხვედრა, ლექციის ხანგრძლივობა 2 საათი

300 ₾
დეტალურად