88 შეხვედრა
11 თვე

მიიღე სერტიფიკატი

გახდი პროფესიონალი

100 + კურსდამთავრებული

ვებ პროგრამირების სრული კურსი, მსმენელებს შესაძლებლობას აძლევს შეისწავლონ ყველა ის პროგრამირების ენა თუ  ტექნოლოგია რაც საჭიროა თანამედროვე დაცული და ფუნქციური ვებ საიტების შესაქმნელად ,

თავის თავში კურსი აერთიანებს front-end & back-end პროგრამირების ენებს ,