ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის გამო ყველა კურსი ჩატარდება ონლაინ, კურსების ღირებულება შეადგენს თვეში 120 ლარს!

84 შეხვედრა
7 თვე

ვებ პროგრამირების სრული კურსი, მსმენელებს შესაძლებლობას აძლევს შეისწავლონ ყველა ის პროგრამირების ენა თუ  ტექნოლოგია რაც საჭიროა თანამედროვე დაცული და ფუნქციური ვებ საიტების შესაქმნელად ,

თავის თავში კურსი აერთიანებს front-end & back-end პროგრამირების ენებს ,