სტუდენტების ფინალური პროექტები


სალომე წიფიანი

ფრონტ ენდი

Paiment

პროექტის ნახვა

ზურაბ თევზაძე

ფრონტ ენდი

Protea

პროექტის ნახვა

გიორგი ზაკაშვილი

ფრონტ ენდი

TechMax

პროექტის ნახვა

ანა შარვაძე

ფრონტ ენდი

Selene

პროექტის ნახვა

რეზო ბარბაქაძე

ფრონტ ენდი

HeyU

პროექტის ნახვა

ზურა ხითარიშვილი

ფრონტ ენდი

FuruRim

პროექტის ნახვა

ვებხია ნადირაძე

ფრონტ ენდი

Bonik

პროექტის ნახვა